Finnfjords ferrosilisiumverk på Finnsnes i Senja kommune i Midt-Troms. Foto: Finnfjord

Skal levere 9 TWh fra 2031 til 2044.

Statkraft og Finnfjord har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2031 til 2044. Avtalen er en forlengelse av avtalen fra 2018-2031. Den nye leveransen er totalt på 9 TWh, med årlige leveranser på om lag 650 GWh, skriver Statkraft i en pressemelding.

På spørsmål fra Energiteknikk ønsker ikke Statkraft å kommentere hva prisen for kraften blir.

Kraftkontrakten skal bidra til fortsatt forsyning av kraft til Finnfjords ferrosilisiumverk på Finnsnes. 

– Vi er svært fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Finnfjord. Det er spesielt gledelig å inngå en slik langsiktig avtale i tider med stor usikkerhet knyttet til kraftprisen, og på denne måten bidra til industriutvikling i regionen. Finnfjord fortsetter å videreutvikle ferrosilisiumverket til tross for krevende tider og det gleder meg at Statkraft fortsatt kan tilby konkurransedyktige kontrakter til Finnfjord og industrien, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for marked i Statkraft, i meldingen.

– Denne avtalen sikrer Finnfjord et solid økonomisk fundament for mange år framover, og gjør selskapet i stand til å satse videre på å utvikle mer effektive og miljøvennlige produksjonsløsninger som nytt renseanlegg med svovel- og NOx-rensing. Vi er glade for at vår kraftleverandør siden 1962 er med oss videre, og kan tilby Finnfjord konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Finnfjord, Geir-Henning Wintervoll.