Energi Norge vil ha høyere tempo i elektrifiseringen av Norge enn hva Strømnettutvalget legger opp til.

I sitt høringssvar til NOU 2022:6 – Nett i tide understreker bransjeorganisajsonen Energi Norge at behovet for en rask oppgradering og utbygging av kraftnettet er enda mer presserende enn det som beskrives i NOU-en.

Direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind, uttaler i en pressemelding at vi trenger et helt annet taktskifte enn hva Strømnettutvalget legger opp til.

Kraftigere

– Utvalget er på riktig vei. Raskere søknadsprosesser og utbygging samt bedre bruk av eksisterende nett er nøkkelelement i den pågående elektrifiseringen og energiomstillingen. Men vi mener det haster enda mer enn utvalget legger opp til. Det må kraftigere tiltak til, sier hun.

I sitt høringssvar til NOE-en kommer Energi Norge med flere tilleggsforslag til strømnettutvalget som de mener vil bedre landets nettkapasitet, og legge til rette for en vellykket energiomstilling.

Flere forslag

Blant annet, foreslår Energi Norge:

  • Flere regionalnettkonsesjoner bør behandles etter den enklere saksgang A, øke grensen fra 15 km til eksempelvis 50 km
  • Etablere hjemmel for nettselskapene til å ta tilbake ubenyttede kapasitetsrettigheter hos sluttkunder
  • Vurdere videreutvikling av den økonomiske regulering i tråd med samfunnets behov, RME må gis tilstrekkelig ressurser

Sier nei

– Nettselskap over hele landet sier daglig nei til å knytte til nye kunder, fordi nettet allerede er fullt. Dersom vi skal ha mulighet til å nå klimamålene, er det helt nødvendig å redusere denne køen av industri som ønsker å bidra til det grønne skiftet og økt verdiskaping i Norge, påpeker Lind i pressemeldingen.