fyrstikk
Foto: Øyvind Zambrano Lie

«Det kan ikke forventes at det er nok reserveaggregater», skriver DSB, som ønsker en mer sentral rolle ved en eventuell rasjonering.

  • Øyvind Zambrano Lie

I juni sendte NVE sitt utkast til veileder for rasjonering av kraftsystemet på høring. Den gamle veilederen fra 2005 var ifølge NVE utdatert i forhold til dagens kraftrasjoneringsforskrift, som ble vedtatt i 2018. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er blant instansene som har kommet med innspill. De påpeker at...
Artikkelen er 820 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.