Batterilager i Dorset. Foto: Noriker Power

Kjøper seg inn i et britisk batterilagringsselskap og skal bygge batterilager sør i England.

Equinor kjøpte en eierandel på 45 % i Noriker Power Limited i desember 2021. I tillegg har Equinor og Noriker inngått en strategisk samarbeidsavtale som gir Equinor muligheten til direkte deltakelse i prosjekter som utvikles av Noriker.

Batteriet skal bygges i engelske Blandford Road. Dette blir Equinors første kommersielle anlegg for batterilagring, og det første prosjektet som realiseres gjennom det strategiske samarbeidet med Noriker Power.

Langsiktig

Direktør Olav Kolbeinstveit i Equinor. Foto: Equinor

Direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor, Olav Kolbeinstveit, uttaler i en pressemelding at de øker den langsiktige verdiskapningen i sin fornybar-portefølje i utvalgte markeder ved å investere i batterilagring.

– I løpet av de siste ti månedene har vi investert i to ledende batterilagringsselskaper, Noriker Power i Storbritannia og East Point Energy i USA. I dag tok vi neste steg , sier han.

Britisk tilpasning

Blandford Road er det første prosjektet i Norikers prosjektportefølje som er modnet fram til en investeringsbeslutning.

I energisikkerhetsstrategien for Storbritannia (British Energy Security Strategy), som nylig ble offentliggjort, kunngjorde britiske myndigheter sin ambisjon om at innen 2030 skal 95 % av all kraftproduksjon være lavkarbon.

For å gjennomføre myndighetenes ambisjoner om renere og billigere kraft, er det nødvendig å utvikle en infrastruktur for lagring i Storbritannia. Samtidig som landet øker sin andel av fornybar kraft, vil batterilagring bidra til å løse utfordringen med uregelmessig kraftproduksjon og bidra til økt forsyningssikkerhet.

Grunnlag

Direktør Ingrid Fossgard-Moser, Equinor. Foto: Equinor.

Ingrid Fossgard-Moser, direktør for energilagringsutvikling i Fornybar i Equinor, uttaler at denne beslutningen gir selskapet et grunnlag for å bygge en energilagringsportefølje i Storbritannia.

– Vi forventer å beslutte inntil tre batterilagringsprosjekter i landet i løpet av de neste 6-9 månedene. En portefølje av fleksible lagringsmuligheter vil utvide og styrke Equinors energiforsyning i Storbritannia, og forsterke vår rolle som en pålitelig energileverandør, sier hun.

Avlaste svingninger

Blandford Road-prosjektet er en batterilagrings anlegg på 25 MW / 50 MWh, som ligger i Dorset i den sørlige delen av England. Prosjektet omfatter batterimoduler og celler fra CATL, som skal kobles til SSE sitt distribusjonsnett og gi mulighet for å avlaste svingninger i kraftproduksjon, balansere forsyning og etterspørsel og levere nettjenester til SSE og det britiske strømnettet.

For å realisere prosjektet, har Grupotec Renewable Limited fått oppdraget med prosjektering, anskaffelser og bygging. Noriker skal styre og utvikle prosjektet for Equinor.

Langsiktig eierskap

Marc Thomas, administrerende direktør for Noriker Power, uttrykker tilfredshet med å kunne markere en milepælen i deres partnerskap med Equinor.

– Vår tilnærming til teknisk integritet og hele livssyklusen i utvikling og drift av våre prosjekter, gjør det mulig for Equinor å optimalisere verdi gjennom langsiktig eierskap, sier han.

Prosjektet vil begynne byggingen i januar 2023, og ventes å komme i drift i tredje kvartal samme år.

Posisjoner i batterilagring

Equinor har satset på batterilagring i Storbritannia og på østkysten av USA, som er to av de fremste markedene for batterilagring i verden. Der har de også deres største havvindposisjoner. De kjøper opp lokale selskaper som kjennetegnes av høyt kvalifiserte team, en sterk merittliste og attraktive prosjektporteføljer.

Equinor skriver at de vil bidra med et langsiktig industrielt perspektiv, kapital og høy tradingkompetanse gjennom det heleide energihandelsselskap Danske Commodities.

I dag eier Equinor 45 % av Noriker Power Ltd, som har hovedkontor i Gloucester, Storbritannia. Noriker har en portefølje i batterilagring og hybride lagringsprosjekter i Storbritannia. De eier også 100 % av East Point Energy LLC, som har hovedkontor i Charlottesville, Virginia, USA. East Point Energy har en portefølje med batteriparkprosjekter med fokus på østkysten av USA.

Equinors posisjoner innen batterilagring. Ill: Equinor