Lite vann i vassdragene sør for Dovre, som her i Sarpefossen, har gitt svært lave produksjonstall de siste ukene. Foto: Atle Abelsen

Forrige uke var kraftproduksjonen i sørlige Norge fremdeles godt under historisk minimum for denne tiden av året.

Det var på nivå med uka før i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5), melder NVE.

En større del av kraftproduksjonen kom fra uregulerbar vannkraft og vindkraft sammenliknet med uka før. Dette, sammen med økt vindkraftproduksjon sør i Norden og på kontinentet, bidro til at ukeprisen i disse områdene gikk ned.

Ukeprisen i sørlige Norge var 254 øre/kWh, en reduksjon på 95 øre/kWh sammenliknet med uka før.

Nettoimportør

Sørlige Norge var nettoimportør av kraft forrige uke, for femte uke på rad. Sammenliknet med uka før, økte importen fra Danmark og Sverige, mens importen fra Storbritannia gikk ned.

I Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) økte kraftprisene. Midt-Norge hadde i enkelte timer kraftpris på over 200 øre/kWh. Det skjedde i timer med forbrukstopper tidlig på morgenen og på ettermiddagen, kombinert med lav vindkraftproduksjon. Ukeprisen i Midt-Norge var 64 øre/kWh. I Nord-Norge var ukeprisen 33 øre/kWh.

Forrige uke ble den dominerende retningen på kabelen til Danmark snudd. Det betyr at det nå er full importkapasitet fra Danmark til Norge og redusert eksportkapasitet fra Norge til Danmark.

Rapport fra sør

Det er 10 produsenter i sørlige Norge som sender inn rapporter med informasjon om produksjon og magasinfylling.

Totalt er det data fra 63 kraftverk i disse rapportene. Disse kraftverkene har en samlet magasinkapasitet på 43,7 TWh, noe som utgjør 76 prosent av den totale magasinkapasiteten i sørlige Norge.

Vannmagasinstatistikk

Ved utgangen av uke 39 var fyllingsgraden i norske magasin 69,4 prosent. Til sammenlikning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 82,6 prosent for årene 2002–2021. Gjennom uka gikk magasinfyllingen opp med 1,5 prosentenheter. Nord-Norge (NO4) hadde høyeste magasinfylling med 87,2 prosent, mens Sørvest-Norge (NO2) hadde lavest fylling med 53,1 prosent.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 39 2022 (PDF).

Last ned rapporteringen fra produsentene for uke 39 2022 (PDF).

Energiinnhold og fyllingsgrad i vannmagasinene i uke 39, samt historiske verdier og diagram er å finne i vannmagasinstatistikken.