Acer demo
Illustrasjonsfoto. Leif Martin Kirkenes

Borgarting lagmannsrett starter i dag en ny behandling av Acer-søksmålet fra Nei til EU.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nei til EU mener som kjent at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå Acer og Eftas overvåkingsorgan Esa er i strid med Grunnloven.

Da EUs tredje energipakke ble behandlet i mars 2018 mener Nei til EU at Stortinget burde tatt utgangspunkt i Grunnlovens § 115, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

I november 2018 stevnet Nei til EU stevnet staten, og i mars 2021 fikk de medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom i november 2021 ga ikke Nei til EU medhold, og  dommen er anket til lagmannsretten.

Nei til EU skriver at de har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap) og tidligere byråsjef i OED, Svein Roar Brunborg.

– All oppmerksomheten rundt rekordhøye strømpriser viser hvor viktig energisektoren er. Suverenitetsavståelsen har fått inngripende betydning ved at det etter EØS-retten ikke lenger er legitimt for norske myndigheter å gripe inn mot høye strømpriser, slik Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har slått fast. Hver dag kommer historier om folk som sliter med strømregninga og bedrifter som ikke kan fortsette med dagens strømpriser, sier leder av Nei til EU, Roy Pedersen, i en melding på organisasjonens nettside.