mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

For å sikre at Statnetts ekstraordinære inntekter raskt kommer tilbake til nettkundene, trer en midlertidig ordning i kraft 1. november. Regjeringen har bestemt at ordningen også skal gjelde i 2023.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen besluttet tidligere i år at deler av Statnetts merinntekt i 2022 skulle brukes til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser. Nettselskapene i Sør-Norge har nemlig fått store kostnader til nettap som følge av de høye kraftprisene, og mange varslet om kraftige nettleie-økninger dersom ingenting ble gjort.

Olje- og energidepartementet har nå fastsatt en midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter som trer i kraft 1. november 2022. Regjeringen har bestemt at ordningen også skal gjelde i 2023, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har utarbeidet en modell der en sum av Statnetts merinntekt fordeles til nettselskapene basert på nettselskapenes økning i nettapskostnader.

Nettselskapene sørger så for at disse pengene kommer nettkundene til gode gjennom lavere nettleie. RME anslår at det kan bli overført om lag 8,2 milliarder kroner gjennom den midlertidige ordningen i 2022.

«Det er antatt at det vil være høye kraftpriser og betydelige flaskehalsinntekter også i 2023, og at samme behov for en midlertidig regulering også vil gjelde da. Regjeringen har derfor bestemt at eventuelle ekstraordinære flaskehalsinntekter i 2023 også kan gå til samme formål», opplyses det i meldingen.