aveleo
Et av Aveleos' solcelleanlegg i Italia. Foto: Aveleos

Borgarting lagmannsrett har avvist EAM Solars mulighet for å starte privat straffesak mot Enovos Luxembourg i Oslo tingrett.

  • Øyvind Zambrano Lie

EAM Solar ASA får ikke lov til å starte en privat straffesak mot Enovos Luxembourg S.A. i Oslo tingrett, går det fram i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

EAM Solar ASA begjærte tidligere i år privat straffesak i Oslo tingrett mot Enovos Luxembourg S.A. Grunnlaget for begjæringen var at Økokrim henla selskapets anmeldelse av Enovos i mai 2021.

Milliardtap

Saken gjelder et kjøp av 31 solkraftverk i Italia fra Enovos’ datterselskap Aveleos i 2014. Disse solkraftverkene viste det seg var involvert i subsidiesvindel av den italienske staten.

Etter at to styremedlemmer i Enovos’ datterselskap ble bedrageritiltalt for subsidiesvindel av statsadvokaten i Milano, ønsket EAM Solar å reversere kjøpet på 1150 millioner kroner. De mente at grunnlaget, som var subsidiene, ikke viste seg å være gyldige.

EAM Solar har hevdet at de har hatt et tap siden 2014 på over en milliard kroner på grunn av bedrageriet.

Ikke i det offentliges interesse

EAM Solar tapte i tingretten, og har nå altså heller ikke nådd fram i lagmannsretten.

Begrunnelse for at bedrageriet av EAM Solar ASA ikke skal opp for en norsk domstol i en privat straffesak er ifølge Borgarting Lagmannsrett at det ikke er i det offentliges interesse å straffeforfølge bedrageriet av EAM Solar ASA.

Selskapet har fremdeles en pågående straffesak i Milano samt andre tilknyttede rettsaker i forbindelse med bedrageriet av EAM Solar ASA.

«Ført bak lyset»

Lagmannsretten konkluderer med at bedragerisaken faller inn under norsk straffelovs jurisdiksjon.

«De bevis og bevisargumenter som EAM har vist til peker samlet sett i retning av at Enovos sine representanter i styret i Aveleos hadde såpass mye informasjon om mistanken og etterforskningen knyttet til falske dokumenter om opprinnelsesland, som igjen hadde betydning for retten til subsidier, at det innebar at EAM ble ført bak lyset av Enovos i forbindelse med kjøpet.

Det er samtidig slik at straffeskyld på samme måte som i offentlige straffesaker må bevises utenfor enhver rimelig tvil. Slik lagmannsretten ser det, er det flere omstendigheter ved bevissituasjonen som gjør at utsikten til domfellelse framstår som usikker», skriver Borgarting lagmannsrett.

Begrunnet tvil

Lagmannsretten konkluderer imidlertid i sin vurdering av sakens beviser at det er «begrunnet tvil hvorvidt EAM vil kunne føre tilstrekkelige bevis for straffeskyld».

Det gjenstår nemlig fortsatt innhenting av en rekke sentrale bevis, som ikke vil kunne skje før straffesaken fremmes, siden innhentingen er avhengig av rettens medvirkning knyttet til bevisopptak i utlandet. Dette gjelder særlig avhør av ansatte i Enovos, ifølge kjennelsen.