Solcelle-hus
Enebolig med solceller på taket. Arkivfoto

Brann- og redningsvesenet må lære hvordan de skal håndtere en brann i bygg med solcelleinstallasjon.

En rapport fra RISE Fire Research AS har vurdert hvordan solcellemoduler montert på skråstilt tak kan påvirke en brann, hvilke testmetoder som finnes for dokumentasjon av solceller og hvordan brann- og redningsvesenene kan trygges ved innsats i bygg med solcellepanel på tak.

Hovedfunnet er at solcellemoduler montert parallelt med takoverflaten på skråtak kan påvirke branndynamikken ved en brann.

Rapporten er bestilt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Forståelse

Rapporten inneholder også informasjon om hva som er nødvendig av utstyr og kompetanse for å trygge brannvesenets innsats.

Brannvesen må ha tilstrekkelig kunnskap om virkemåten til en solcelleinstallasjon, slik at de har forståelse for farene for at deler av installasjonen kan lede strøm, selv om utkoblingsbryteren er aktivert.

Rapportens forfattere understreker også at det er viktig at kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser ivaretar brann i bygg med solcelleanlegg.

Last ned hovedrapporten

Last ned teknisk rapport