nve hovedkontor
NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi trenger rett og slett et temposkifte for å bygge ut nett og kraft raskt nok, sier energiminister Terje Aasland.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til energimyndighetene med over 165 millioner kroner.

Satsingen skal bidra til å tilrettelegge for raskere utbygging av havvind, mer effektiv konsesjonsbehandling av strømnett og ny fornybar energi, styrking av analysekapasiteten i NVE og ny kraftmarkedsmodell, skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett for 2023 legges fram i dag.

Satsingen vil bidra til økt saksbehandlingskapasitet i Olje- og energidepartementet og Norges vassdrag- og energidirektorat. I tillegg er det midler til ekstern bistand for å håndtere komplekse og øke oppgaver på havvindområdet og til konsesjonsbehandling av strømnett og fornybar energi.

Deler av midlene skal brukes på digitalisering, slik at konsesjonsbehandlingen kan bli mer effektiv. Satsingen omfatter også et modellapparat for å øke myndighetene sin forståelse av kraftmarkedet.

Slik er midlene fordelt:

  • 30 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i NVE.
  • 30 millioner kroner til å styrke NVEs arbeid med digitalisering av konsesjonsprosessene og kraftsystemutredningene som brukes til planlegging av strømnettet.
  • 30 millioner kroner til forundersøkelser av havbunnen ved Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
  • 20 millioner kroner til ekstern bistand og økt kapasitet i departementet, blant annet for å møte dem økte oppgavene til arbeidet med havvind og konsesjonsbehandling.
  • 15 millioner kroner til IKT-trygghet og NVEs arbeid med å styrke beredskapen mot IKT-angrep i kraftforsyningen.
  • 15 millioner kroner til konsekvensutredning av nye områder for vindkraft til havs.
  • 10 millioner kroner til overvåkning av sjøfugl i område som er aktuelle for fornybar energiproduksjon til havs.
  • 10 millioner kroner til økt analysekapasitet og videreutvikling av kraftmarkedsmodell slik at NVE kan levere bedre analyser og grunnlagsarbeider.
  • 5 millioner kroner til kunnskapsoppbygging og kapasitetsbygging innen havvind i Agder-regionen.

– Vi trenger rett og slett et temposkifte for å bygge ut nett og kraft raskt nok. Bare de siste tre årene har det for eksempel vært en kraftig økning i antallet nettsøknader, og det er nå 120 saker i kø. Det er ikke holdbart, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.