boliden odda
Boliden Odda i Hardanger produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Foto: Boliden

Etter å ha kritisert Statnett for sommel i Boliden-saken, brukte RME selv tre år på å fatte vedtak i samme sak.

  • Øyvind Zambrano Lie

Energiklagenemda utsetter Boliden Oddas frist for å slippe anleggsbidrag enda et år mer enn Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE gjorde, til 1. juli 2024. Begrunnelsen er at RME har brukt «særlig lang tid» på avgjørelsen. Boliden Odda ba allerede i 2016 Statnett om å øke kapasiteten i nettet. Selskapet...
Artikkelen er 738 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.