norned
Fra leggingen av NorNed-kabelen (700 MW) mellom Norge og Nederland. Foto: Statnett

Statnett og Tennet planlegger å installere DC-brytere i HVDC-stasjonene på NorNed for å endre flytretning uten at man må gjøre polaritetsskifte.

  • Øyvind Zambrano Lie

NorNed var ute som følge av en feil fra 6. mai til 17. november, og Statnett og Tennet skiftet ut ca. 1,3 kilometer av kabelen på nederlandsk side, slik Energiteknikk har omtalt.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE ba nylig om en redegjørelse for hvorfor det er nødvendig å redusere overføringsevnen på kabelen, og en beskrivelse av tiltakene som er vurdert.

Selve rapporten er underlagt taushetsplikt etter energiloven, men Energiteknikk har fått innsyn i brevet fra Statnett til RME.

Tilstanden er ikke god

Feilen på NorNed er nå rettet, «men tilstanden på forbindelsen er likevel ikke god», skriver Statnett i brevet.

Kabelen ble satt i drift i 2008. Noen kabellengder er i en slik tilstand at disse må byttes ut. Undersøkelser viser at polaritetsskifter medfører slitasje og skade på kabelen, spesielt på landkabel i Nederland. Polaritetsskifter skjer ved nullgjennomgang (endring av flytretning).

Kabelen tåler noen polaritetsskifter, men hyppige skifter medfører høyere risiko for utfall og risiko for langvarig feil på NorNed.

«Langvarig løsning er å få skiftet de partiene på kabelen som er i en for dårlig tilstand, samt å få installert ‘DC brytere’ i HVDC-stasjonene som gjør det mulig å endre flytretning uten at man må gjøre polaritetsskifte», skriver Statnett.

Utskifting av dårlige partier samt installasjon av bryterne er under planlegging, men det er foreløpig usikkert når dette kan være på drift.

Reduserer antall skifter

For å kunne få NorNed tilbake på drift uten en for høy risiko for alvorlig feil før dette, har Statnett og Tennet iverksatt forskjellige midlertidige tiltak for å få gjort polaritetsskifter så skånsomme som mulig i tillegg til å få redusert antallet polaritetsskifter. Tiltakene er ment å være midlertidige inntil varig løsning er på plass.

Ett av tiltakene går ut på å redusere driftsspenningen med ca. 10 prosent, for å redusere den generelle belastningen ved maksimal flyt og ved flytendringer for å beskytte kabelen. Det reduserer kabelens maksimale kapasitet til 620 MW, fra den opprinnelige 700 MW.

Redusert ramping

Et annet tiltak går ut på å redusere rampingen slik at flyten på forbindelsen kun kan endres med 310 MW i løpet av en time og ikke med 600 MW som tidligere.

Ved å øke antall timer det tar å snu flyten på kabelen på denne måten, reduseres antall polreverseringer. Ulempen er at det gir noen flere timer med flyt mot prisretningen i spotmarkedet.

I tillegg har selskapene økt dødbåndet til 70 MW, fra 30 MW. Slik hindrer man at et markedsresultat nær null fører til polreversering.

Resultatet har vært at det ble 75 prosent færre retningsendringer i første måned sammenlignet med den siste måneden før feilen.

Hindrer mer alvorlig skade

I tillegg er det justert kapasitet for intradagmarkedet, for å hindre at intradaghandel fører til polreversering.

«Den eneste grunnen til at vi har iverksatt de tiltakene vi har er for å beskytte kabelen og sikre flyten på den, og hindre at det skal utvikle seg mer alvorlig skade. Det planlegges også for ytterligere ‘vedlikehold og modernisering’, slik at kabelen kan få en varig løsning som sikrer full kapasitet og driftssikkerhet, skriver Statnett.

Advarte i 2011

Problemstillingen er ikke ny. Allerede i 2011 skrev Statnett et notat til NVE der de påpekte at hyppig endring av kabelflyten gir slitasje på kablene.

«For kablenes levetid er det lite gunstig å ha stor variasjon i absolutt flyt som innebærer at flyten ofte er rundt null. Dette skyldes at store temperatursvingninger medfører kortere levetid for kabelen», skrev Statnett da ifølge Teknisk Ukeblad.

Tennet har vært ansvarlig for å analysere feilen, i et tett samarbeid med Statnett. Alle kostnader relatert til retting av feil og å få NorNed tilbake på drift, samt tiltak for å permanente løsninger på plass deles 50/50 mellom Statnett og Tennet.