løvås
Konserndirektør Gunnar Løvås presenterte Statnetts nye markedsanalyse på Statnetts høstkonferanse onsdag. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men prisene forventes å normaliseres til en gjennomsnittlig årspris i Sør-Norge på rundt 50-70 euro/MWh i 2027, ifølge ny analyse fra Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnetts lanserte onsdag sin kortsiktige markedsanalyse for 2022-27, der det forventes en betydelig økning i kraftforbruket de kommende årene, uten at det ligger an til en tilsvarende økning i kraftproduksjonen. Det betyr at Norge kan få et kraftunderskudd i 2027.

Veksten i forbruket i Norge er forventet å være stor de neste fem årene, opp fra dagens rundt 140 TWh til et forbruk på opp mot 164 TWh i 2027. Veksten er størst innen batteriproduksjon og petroleum, men også annen industri vil ha en betydelig vekst.

Prisene normaliseres

Alminnelig forbruk er ikke forventet å vokse tilsvarende. I perioden er forbruket altså forventet å øke med opp mot 24 TWh, mens det i perioden er planer om å øke kraftproduksjonen med rundt 6 TWh. Dette vil gi et kraftunderskudd i Sør-Norge på 7 TWh, og på 2 TWh i Norge samlet.

Det er fortsatt forventet høye gasspriser i den kommende perioden, men analysene viser at prisene vil kunne dempes noe.

I løpet av de kommende fem årene venter Statnett at kraftprisene vil bevege seg mot en «normalisering». Beregningene i analysen viser en gjennomsnittlig årspris i Sør-Norge på rundt 50-70 euro/MWh i 2027. Det er imidlertid et stort utfallsrom, både med hensyn til værforhold og den store usikkerheten i prisen på og avhengigheten av gass i Europa, ifølge Statnett.

Billigere enn i Tyskland

Tilgangen til kraft vil variere mer, og prisene vil svinge mellom sesonger, innenfor uker og mellom timer, ifølge Statnett.

Da øker behovet for effekt.

– Norge er så utrolig heldig stilt, vi kan ganske enkelt doble eller tredoble effektinstallasjonene i kraftverkene våre, og det er vi veldig opptatt av at man må finne løsninger for å gjøre det mulig, sa konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett da han la fram analysen.

Kraftoverskuddet i Norden og fleksibiliteten i det norske systemet, kombinert med god utvekslingskapasitet vil bidra til at snittprisen i Sør-Norge fortsatt er forventet å ligge lavere enn de tyske prisene gjennom året.