mast møre
Foto: Øyvind Zambrano Lie

RME har foreløpig beregnet nettselskapenes inntektsramme for 2023 til 28,3 milliarder kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Rammen for 2023 øker med i overkant av ni milliarder kroner i forhold til det som ble varslet for 2022 på samme tid i fjor.

Økningen skyldes i hovedsak høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer.

Statnett spytter inn

En ny ordning for omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter vil bidra til at de økte kraftprisene ikke gir tilsvarende økning i nettleien.

– Både de høye kraftprisene og store investeringer i nettanlegg gir høyere inntektsrammer. Mye av økningen som skyldes høye kraftpriser vil dekkes av den nye ordningen som omfordeler ekstraordinære flaskehalsinntekter fra Statnett til områder med høy kraftpris. Kundene i strømnettet må dermed ikke betale hele økningen i inntektsrammene. sier direktør for reguleringsmyndigheten for energi, Tore Langset, i en pressemelding.

Nettselskapenes avkastning skal dekke egenkapitalavkastning til eierne, samtidig som den skal dekke gjeldskostnader. Nivået på referanseavkastningen avhenger derfor av blant annet inflasjon og det generelle rentenivået i landet.

Økt referanseavkastning

For 2023 er referanseavkastningen estimert til 7,23 prosent. Til sammenligning ble referanseavkastningen for 2022 estimert til 5,53 prosent, og i oppdatert beregning for 2022 anslår vi at også denne skal øke til over 7 prosent.

RME publiserer først og fremst disse foreløpige beregningene av inntektsramme som en service ovenfor nettselskapene, sånn at de kan komme tidlig i gang med sitt arbeid med å beregne neste års nettleie.

RME vil sende varsel om inntektsramme for 2023 for alle nettselskaper, inkludert Statnett, i begynnelsen av desember. Inntektsrammene blir ikke endelig bestemt før i februar året etter det inntektsrammen gjaldt for. Det innebærer at vi fatter vedtak om inntektsramme for 2022 i februar 2023, og inntektsramme for 2023 i februar 2024, skriver RME.