mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

5,9 milliarder av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til nettselskap i områder med høye kraftpriser.

7. oktober sendte RME et forslag til midlertidig forskrift til Olje- og energidepartementet for å omfordele Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter slik at de raskest mulig kommer nettkundene til gode.

Forskriften har nå trådt i kraft, og skal vare ut 2023. RME har beregnet et beløp per nettselskap som de kan fakturere Statnett for omfordeling av ekstraordinære flaskehalsinntekter i 2022, og altså kommet fram til 5,9 milliarder kroner.

Holder nettleien nede

– Utbetalingen vil bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Samtidig vil utbetalingene bedre likviditetssituasjonen til flere selskaper, sier direktør for RME, Tore Langset i en melding.

Ved utgangen av 2022 vil RME gjøre nye beregninger for hva som kan utbetales over perioden januar til mars 2023.

Ved å bruke kraftpriser hittil i år og terminpriser for resten av året, har RME beregnet en kraftpris per nettselskap. Den tar høyde for at enkelte nettselskap opererer i flere prisområder.

35 øre/kWh

Kraftprisen per nettselskap brukes til å beregne hvert selskaps nettapskostnader for 2022. Nettapskostnader knyttet til kraftpriser over 35 øre per kWh utgjør beløpet for utbetaling.

– Statnetts merinntekter skal tilbakeføres kundene, og vi har allerede besluttet å sette både forbrukstariff og energiledd til null. Den nye forskriften gjør det mulig for oss å raskere tilbakeføre mer av de ekstraordinære inntektene i år til kundene. Det er vi glade for, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.