modalen
Bildet er fra magasinet i Steinslandsvatnet i Modalen. Arkivfoto: BKK

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med uttalelser fra NVE.

Statnett endrer derfor vurderingen av energisituasjonen fra «stram» (gul) til «normal» (grønn).

– Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.

– Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, påpeker hun.

Har spart på vannet

Fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge har steget med 22,1 prosentpoeng på sju uker. Det tilsvarer 12,7 TWh, og har bidratt til at magasinfyllingen nå er over medianen for budområdene NO1 og NO5, og bare 2 TWh under medianen samlet for Sør-Norge. Fyllingssesongen er normalt over i november.

– Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig, og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, sier Statnett-sjefen.

NVE er enig i Statnetts vurdering.

– Det er også vår vurdering at ressurssituasjonen er bedret, og det er svært lav sannsynlighet for rasjonering. Vi jobber nå med oppdaterte analyser av utsiktene for vinteren og våren, sier direktør i NVE, Inga Nordberg, i en melding.

Ser mot neste vinter

Ordningen med rapportering av magasindisponering fra kraftprodusentene vil fortsette, og Statnett vil i tillegg til importsituasjonen fortløpende vurdere snømengder i fjellet og hvordan dette påvirker magasinfyllingen mot våren og sommeren.

– Det er fortsatt viktig at kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene med aktsomhet og tar inn over seg den økte risikoen fram mot neste vinter. Vannet må disponeres opp mot snøsmelting og faren for vårflom, samtidig som det er behov for økt kraftproduksjon inn mot de kaldere månedene. Det er fortsatt usikre tider, og et felles løft for å sikre energiforsyningen over tid krever godt samarbeid, sier Tonne.

Statnett presenterte i slutten av september mulige tiltak for en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS-tiltak). Selv om det nå er redusert sannsynlighet for en slik situasjon denne vinteren, vil Statnett fortsette arbeidet med å utvikle tiltakene og vurdere nytten av disse i ulike situasjoner, opplyser selskapet.