strømstøtte
Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger i øre/kWh. Illustrasjon: SSB

Husholdningene måtte i snitt betale 141,5 øre/kWh i 3. kvartal, et godt stykke under toppen i 4. kvartal 2021 på 164,8 øre/kWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Strømprisen inkludert avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på rekordhøye 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022 som gjennomsnitt for landet. Strømstøtten sørget likevel for at det kun var en liten økning i prisen husholdningene måtte betale fra kvartalet før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Strømprisene har økt kraftig gjennom både 2021 og 2022, og i 3. kvartal i år finner vi enda en pristopp.

Over tre kroner

Strømprisen for husholdninger medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022. Av dette utgjorde strømprisen 214,3 øre/kWh, nettleien 29,5 øre/kWh og avgiftene 73,8 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på 318 øre/kWh i denne perioden. Den forrige toppnoteringen vi målte i statistikken var på 205 øre/kWh i 2. kvartal i år, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB i meldingen.

SSB understreker at tallene viser gjennomsnittet på landsbasis, og at det den siste tiden har vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge.

Økt støtte

Den gjennomsnittlige strømstøtten fra myndighetene utgjorde hele 176,1 øre/kWh i 3. kvartal, opp fra 68 øre kvartalet før.

Dermed endte prisen husholdningene måtte betale (inkludert avgifter, nettleie og fratrukket strømstøtte) på 141,5 øre/kWh. Det er 3,1 prosent høyere enn i 2. kvartal, men et godt stykke unna toppen i 4. kvartal 2021 på 164,8 øre/kWh, skriver SSB.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale likevel rundt 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Siden strømprisen for husholdninger sør i Norge var veldig høy i 3. kvartal, ble strømstøtten for disse også høy i perioden. I september økte myndighetene andelen som brukes i beregningen av strømstøtten fra 80 til 90 prosent.