haltbrekken
SVs Lars Haltbrekken. Foto: SV

Foreslår blant annet gjennomsnittsberegning av høyprisbidraget over året, noe også Arbeiderpartiet har åpnet for.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk omtalte før helgen, planla SV å komme med alternative løsninger for å komme kraftbransjen i møte i spørsmålet om regjeringens foreslåtte skatteskjerpelser.

I dag starter SV forhandlingene med regjeringspartiene om statsbudsjettet for neste år, og SV har fortalt VG om sitt forslag til løsning.

Høyprisbidraget skal avsluttes i løpet av 2024 og beregnes ut fra strømprisen for årsgjennomsnittet, ikke timesprisene. Dette skal sikre at det fortsatt er lønnsomt å investere i oppgraderinger, og for at kraftselskaper nord for Dovre ikke skal rammes av at strømprisene i enkelte timer går over 70 øre/kWh.

Mindre tilbakevirkning

SV foreslår videre at grunnrenteskatten økes fra 37 til 40 prosent (eller 42), ikke 45 prosent som regjeringen foreslår.

– Dette gjør at kommuner som eier kraftverk ikke får redusert sine inntekter kraftig over natten, sier SVs Lars Haltbrekken til VG.

SV foreslår også at både høyprisbidrag og økt grunnrenteskatt kun gis tilbakevirkende virkning til 28. september 2022, mens regjeringens forslag er at den økte grunnrenten skal gis tilbakevirkende kraft til 1. januar 2022.

Kvartalsvis innbetaling

For å sikre inndekning på budsjettet, foreslår SV å innføre kvartalsvis innbetaling av grunnrenteskatten. Det innebærer kraftselskapene i 2023 både må betale den grunnrenteskatten staten i utgangspunktet skulle ha og samtidig den de skulle betalt i 2024.

Den samlede skatteøkningen blir da et sted mellom 30 og 40 milliarder kroner, avhengig av om grunnrentesatsen blir 40 eller 42 prosent, ifølge Haltbrekken.

Ap åpen for samtaler

I VGs artikkel avviser Senterpartiets finanspolitiske talsmann Geir Pollestad forslaget fullstendig, mens Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen «ser fram til gode samtaler og forhandlinger om statsbudsjettet».

På en konferanse i regi av Arntzen de Besche og Norwea i forrige uke åpnet Mani Hussaini (Ap) i Stortingets energi- og miljøkomité blant annet nettopp for å beregne høyprisbidraget ut fra årsgjennomsnittet og ikke ut fra timesprisene, en endring også kraftbransjen har etterlyst.