birkeland solpark
Slik kan Birkeland solpark bli seende ut. Illustrasjon: Å Energi

Vil bli ledende i Norge innen bakkemonterte solanlegg.

  • Øyvind Zambrano Lie

Å Energi inngår partnerskap med BTG Solenergi og etablerer selskapet Solutvikling AS.

«Ambisjonen er å bli et ledende kompetansemiljø for planlegging, prosjektering og utvikling av bakkemonterte solanlegg i Norge», skriver Å Energi i en pressemelding.

BTG Solenergi holder til på Birkeland i Agder. Selskapet leverer soldrevne gatelys, og har de siste par årene også jobbet med planlegging og utvikling av bakkemonterte solkraftverk i Agder.

Solutvikling AS skal utvikle prosjekter, som når de er byggeklare skal eies, forvaltes og driftes av Å Energi.

Nylig lanserte det nyfusjonerte konsernet Å Energi at de i løpet av de neste fire årene vil utvikle og bygge mer enn 500 megawatt bakkemontert solenergi.

Birkeland Solpark ligger an til å bli det første solenergiprosjekt som bygges under den nye satsingen. Anlegget planlegges med en installert effekt på inntil 10 megawatt peak (MWp), og skal årlig gi rundt 10 GWh.

Konsesjonssøknaden for Birkeland Solpark er sendt, og planlagt byggestart er i 3. kvartal 2023.