sol sau
Arkivfoto: Energeia

Går inn med 50 millioner kroner, skal eie en sjettedel av aksjene.

«Eidsiva investerer 50 millioner kroner for å styrke felles satsing om å utvikle, bygge, eie og drifte solkraftverk. Energi- og telekomkonsernet vil etter transaksjonen eie 16,67 prosent av aksjene i solkraftselskapet Energeia AS», skriver Eidsiva i en pressemelding.

– Det at Eidsiva nå går inn på eiersiden i Energeia bygger på et etablert og godt samarbeid om planlagte solkraftverk i Innlandet og Viken. Ved å tre inn som eier i Energeia, utvider partene den felles solkraftsatsingen til å gjelde hele Norge, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen i meldingen.

Eidsiva og Energeia har siden 2021 samarbeidet med utvikling av storskala solkraft, med ambisjon om å bygge og drifte felleseide solkraftverk i kombinasjonsdrift med landbruksvirksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Ved å legge til rette for dette sikres en effektiv utnyttelse av areal og god samdrift mellom landbruk og kraftproduksjon.

Eidsivas økonomi- og finansdirektør Petter Myrvold er valgt inn i styret til Energeia.

Energeia er et norsk selskap som bygger og drifter solkraftverk for langsiktig eierskap i Norge og Nederland, og som har erfaring fra drift og eierskap av solkraftverk i Nederland og Italia, og et mindre engasjement i Myanmar.

Energeia vil ifølge meldingen bli notert på børsen Euronext Growth.