melkøya
Hammerfest LNG på Melkøya Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Skal bruke 360-370 MW til å erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet fra 2028.

  • Øyvind Zambrano Lie

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit Future til Olje- og energiministeren i Hammerfest.

Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet, skriver Equinor i en pressemelding.

360-370 MW

Det økte kraftbehovet vil utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn, og Snøhvit-partnerne må ut med et vesentlig anleggsbidrag.

«Elektrifisering av Hammerfest LNG vil bruke om lag 360-370 MW av de 760 MW ny kapasitet som blir tilgjengelig i Hammerfestområdet når ny 420 kV-linje er ferdigstilt», opplyser pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til Energiteknikk.

Om Equinor skulle ta ut et jevnt forbruk på 370 MW, ville det tilsvart snaut 3,2 TWh/år.

– Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i meldingen.

Kutter 850.000 tonn CO2

Planlagt oppstart av landkompresjon og overgang til elektrisk drift av Melkøya er i 2028.

— Rettighetshaverne har også besluttet en omlegging av energiforsyningen på Melkøya fra dagens drift med gassturbiner til drift med kraft fra nettet. Konsesjonsbehandlingen av nødvendige nettforsterkninger for å gjennomføre prosjektet pågår. Omleggingen av kraftforsyningen vil redusere CO2-utslippene fra Melkøya med rundt 850.000 tonn årlig. Dette er et svært viktig tiltak for å redusere utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding.