FÄRDILINAD
Svenska kraftnät bruker høytemperaturliner (bildet) til å åpne flaskehalser i nettet. Men det er ikke sikkert forholdene ligger like godt til rette for dette i Norge. Foto: Morten Valestrand

Høytemperaturliner nærmer seg kraftnettet, men Norge har en spesiell utfordring med islast.

  • Morten Valestrand

Energiteknikk har tidligere omtalt hvordan Svenska kraftnät åpner opp flaskehalser ved å bytte ut tradisjonelle liner med høytemperaturliner, som kan overføre mer strøm ved at den termiske grensen heves. Nedhenget i varmebestandige liner blir ikke like stort som for vanlige liner. Ulempen er at energitapet, altså varmetapet, øker. Det må...
Artikkelen er 2092 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.