mongstad
ABP planlegger en stor fjernvarmeutbygging på Mongstad. Foto: Nyebilder

ABP vil gjenbruke spillvarme fra Equinors raffineri på Mongstad til blant annet oppvarming av industri- og anleggsbygg på Mongstad Forsyningsbase.

  • Øyvind Zambrano Lie

Prosjektet omfatter utbygging av fjernvarmeanlegget og en infrastrukturtunnel mellom raffineriet og forsyningsbasen, med en investeringskostnad på ca. 500 millioner kroner.

Mongstad Forsyningsbase eies av Asset Buyout Partners (ABP), som sammen med Equinors raffineri utgjør Mongstad Industripark, en industri-klynge med ca. 50 bedrifter og 2.400 ansatte.

Tunnelen vil ha betydelig kapasitet til fremtidig infrastruktur.

110 MW

Totaleffekten fra fjernvarmeanlegget er beregnet til 110 MW, som tilsvarer mer enn 10 prosent av eksisterende fjernvarmekapasitet i Norge, skriver ABP i en pressemelding.

Prosjektet vil muliggjøre fremtidige nyetableringer på Mongstad, og vil gjøre at spart strøm kan brukes til andre formål.

ABP vil finansiere og eie infrastrukturen.

«Prosjektet skaper muligheter for ytterligere industrielle samarbeid og prosjekter på Mongstad, som biogass, akvakultur/landbasert oppdrett, karbonfangst og miljøvennlig drivstoff», skriver ABP i meldingen.

Prosjektet er i dialog med Enova om framtidig søknad om støtte.

På høring

På spørsmål fra Energiteknikk om når byggingen kan starte og når anlegget ventes ferdig, svarer direktør (COO) Erik Evjen i ABP dette:

«Vi er i full gang med prosjektering av tunnel og fjernvarmeanlegget, og har allerede sendt ut anbudsforespørsler for tunnelen, som er det første byggetrinnet i prosjektet. Konsesjonssøknad er sendt til NVE, som har sendt denne ut til offentlig høring. Søknaden forventes avklart i 2. kvartal 2023».

Planen er å kunne tilby aktører på Mongstad fjernvarme i løpet av to til tre år.

Kostbart og risikabelt

På spørsmål om nødvendig finansiering er på plass eller om de er avhengig av støtte fra Enova, svarer han dette:

«ABP har midler til å gjennomføre prosjektet. Likevel er det slik at om vi skal kunne bidra med bærekraftige løsninger til lavutslippssamfunnet, må de også være økonomisk levedyktige. Prosjektet på Mongstad er kostbart og risikabelt, og vi legger til grunn i våre planer at Enova også bidrar økonomisk, slik at dette spennende sirkulærøkonomiske initiativet lar seg gjennomføre».