mast
Illustrasjonsfoto: Statnett

Det foreligger planer om nytt forbruk i Nordland som utgjør mer enn en firedobling av dagens forbruk, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

«En stor forbruksøkning uten ny produksjon vil føre til en fundamental endring av kraftbalansen i området fra stort kraftoverskudd til kraftunderskudd», skriver Statnett i en melding. Det er i Nordland reservert nettkapasitet til omtrent 650 MW nytt forbruk, som tilsvarer omtrent 50 prosent økning fra dagens nivå. Stort overskudd I...
Artikkelen er 300 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.