mast møre
Foto: Øyvind Zambrano Lie

2,3 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til underliggende nettselskaper første kvartal i år.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som kjent har Olje- og energidepartementet vedtatt en midlertidig forskrift for å omfordele Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter slik at de raskest mulig kommer nettkundene til gode.

Ordningen skal bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader.

Forskriften varer ut 2023.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå beregnet hvilke beløp nettselskapene kan fakturere Statnett for omfordeling av ekstraordinære flaskehalsinntekter for første kvartal 2023, og kommet fram til summet 2,3 milliarder kroner, går det fram i en pressemelding.

RME vedtar beløp til utbetaling per selskap som vil dekke nettapskostnader knyttet til kraftpriser over 35 øre per kWh for alle nettselskapene i underliggende nett i hele landet, opplyser RME i en melding.

RME har fastsatt beløpene ved å beregne en kraftpris per nettselskap basert på terminpriser for kvartalet. Kraftprisen per selskap tar høyde for at enkelte nettselskap opererer i flere prisområder. Prisen benyttes til å beregne hvert selskaps nettapskostnader.