Terje Halleland
Frps Terje Halleland. Foto: Frp

Fremskrittspartiet fremmer onsdag forslag i Stortinget om å stanse planene om å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya.

  • Øyvind Zambrano Lie

Partiet fremmer i alt fem forslag for å stanse elektrifiseringsprosjekter. Ett av dem tar for seg elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya, melder NTB.

– Tiden er overmoden for å stanse videre elektrifisering av petroleumsanlegg med strøm fra land. Det gir ikke mening at man skal fortsette å bruke verdifull vannkraft på et tiltak som gir folk og bedrifter dyrere strøm, og som i tillegg beslaglegger kapasitet i strømnettet og dermed fortrenger annen industri, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland ifølge NTB..

Også Rødt vil at spørsmålet skal behandles i Stortinget. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fått et formelt spørsmål, en interpellasjon, fra energipolitisk talsperson Sofie Marhaug. Hun peker på at spørsmålet om elektrifisering får enorme konsekvenser for landsdelen. Saken blir tatt opp til debatt i Stortinget 31. januar, skriver NTB.

Statnett advarte i desember om at den norske energibalansen vil bli negativ allerede i 2027, og Nord-Norge ble trukket fram som ett av områdene hvor dette kan bli mest problematisk, slik Energiteknikk omtalte.

Elektrifiseringen av Melkøya vil kreve om lag 3 TWh årlig, slik Energiteknikk har omtalt. Dermed forsvinner store deler av kraftoverskuddet i nord hvis det ikke svært raskt blir bygget ut mye ny kraftproduksjon.

Frp mener politikerne må prioritere langt hardere i spørsmålet om hvem som skal få kraft til nye prosjekter.

– Kraften bør gå til verdiskapende virksomhet som skaper nye arbeidsplasser, ikke til nye og svært kostbare elektrifiseringsprosjekter av petroleumsanlegg, sier Halleland.