Eidsiva
Eidsivas hovedkontor på Hamar. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 2.138 millioner kroner etter fjerde kvartal.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Det er svært gledelig å kunne levere et så godt resultat. I tillegg til en betydelig effekt av høye kraftpriser har det vært jobbet veldig godt i alle deler av virksomheten, sier konsernsjef Øistein Andresen i en pressemelding.

Svært høye kraftpriser har bidratt til å løfte Eidsivas resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft betydelig. Eidsiva eier 43,5 prosent av dette selskapet. Sammen med lavere kostnader til overliggende nett, og at Eidsiva godskrives en andel av Statnetts flaskehalsinntekter, utgjør det hovedårsakene til det gode Eidsiva-resultatet, skriver selskapet. I tillegg leverte konsernets fjernvarmevirksomhet et rekordresultat etter fire kvartaler.

10 milliarder

– Den underliggende driften i Eidsiva har hele tiden vært god. Etter fjerde kvartal ser vi at dette også harmonerer med de regnskapsmessige resultatene, sier Andresen.

Eidsivas driftsinntekter endte på 10.640 millioner kroner, 2,3 milliarder kroner høyere enn samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 2.843 millioner kroner, som er 1.924 millioner kroner høyere enn samme periode i 2021.

Eidsiva har i 2022 investert for 3,1 milliarder kroner. Hoveddelen av investeringene er knyttet til utbygging av nettinfrastruktur (2,6 milliarder) i Elvia. I bredbåndsvirksomheten er det investert 390 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av fiber i Innlandet, mens det i Eidsiva Bioenergi er investert for 130 millioner kroner.

Godt Elvia-resultat

Elvia, som eies av Eidsiva, fikk i 2022 et driftsresultat på 1.521 millioner kroner, mot kun 19 millioner kroner året før.

Økningen i driftsresultat skyldes hovedsakelig 533 millioner kroner lavere mindreinntekt i 2022, høyt kostnadsgrunnlag fra 2020 i tillegg til høyere NVE-rente og lavere KILE, opplyser Eidisiva i sin resultatrapport.

Kostnader ved nettap i 2022 endte på hele 2.339 millioner kroner, temmelig nøyaktig en dobling fra året før. Statnett utbetalte imidlertid hele 2.180 millioner kroner av sine flaskehalsinntekter, som en kompensasjon for nettapene, en ordning Energiteknikk tidligere har omtalt.