Illustrasjonsbilde: Feilsøking på kabelfeil i en transformatorstasjon, utført av personell fra BKK. Foto: Atle Abelsen

Ringnett eller maskedrift reduserer søketid etter jordfeil.

SINTEF Energi har utviklet to nye metoder som kan brukes til å lokalisere jordfeil sikrere og mer nøyaktig i ujordede systemer i mellomspenningsnettet (6–33 kV) enn dagens metoder. Det oppnår de ved å utnytte mulighetene når nettet driftes masket eller i ring. De to nye metodene er også generiske på...
Artikkelen er 677 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.