eu domstolen
EUI-domstolen bekrefter at ACER har mer makt enn en rekke transmisjonssystemoperatører skulle ønske. Foto: Luxofluxo/Wikimedia Commons

ACERs makt er ikke begrenset til å avgjøre uenighet mellom land.  

  • Øyvind Zambrano Lie

I pressemelding av 15. februar bekrefter EU-domstolen utvidede myndigheter til EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) når det gjelder individuelle vedtak i grenseoverskridende spørsmål.

«ACER har rett til å endre forslagene fra overføringssystemoperatørene (TSOs) for å sikre deres samsvar med EUs energilovgivning uten å være bundet av avtalepunkt mellom de kompetente nasjonale reguleringsmyndigheter», heter det i pressemeldingen fra EU-domstolen, som omtales i Stortingets nyhetsbrev om nytt fra EU/EØS.

Har makt

Bakgrunnen for saken er at tyske, østerrikske, spanske, franske, nederlandske, polske og svenske tilsynsmyndigheter for energioverføring har utfordret to avgjørelser tatt av ACER i henhold til EU-forordningen om elektrisitetsbalansering.

EU-domstolen er av den oppfatning at ACER er kompetent til å avgjøre enkeltspørsmål som påvirker grenseoverskridende handel eller sikkerheten til grenseoverskridende nettverk. Etter domstolens syn er ikke ACERs makt begrenset til å fatte avgjørelser ved uenighet mellom de berørte myndighetene.

Fylle regulatorisk vakuum

EU-lovgivers intensjon er å gjøre beslutningstaking i grenseoverskridende spørsmål mer effektivt ved å styrke ACERs individuelle beslutningsmyndighet. EU-domstolen påpeker at ACER ble etablert for å fylle det regulatoriske vakuumet på EU-nivå og for å bidra til et effektivt indre marked for elektrisitet og naturgass i EU.

Domstolen konkluderer derfor med at ACERs klagenemnd ikke tok feil ved å opprettholde ACERs jurisdiksjon. ACER har rett til å endre forslag om metodikk som transmisjonssystemoperatørene hadde utformet og som de hadde overført til sine respektive nasjonale reguleringsmyndigheter. Som sådan var ACER ikke bundet av noen avtalepunkt mellom de kompetente nasjonale myndighetene.

ACER er ett av 31 EU-byrå Norge er med i. Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt. Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.