høyesterett
Høyesterett. Arkivfoto: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons

Nei til EU mener Borgarting lagmannsrett har tatt feil både i rettsanvendelsen og bevisvurderingen, og anker derfor ACER-saken til Høyesterett.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner i en melding.

Nei til EU saksøkte som kjent staten i 2018 fordi de mener Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i mars 2018.

Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.

I mars 2021 fikk de medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november 2021 ga ikke Nei til EU medhold, og anken ble forkastet av Borgarting lagmannsrett 7. desember 2022.

Nei til EU mener det er nødvendig med en rettslig avklaring av rammevilkårene for Norges tilslutning til EUs indre energimarked.

«Dette illustreres godt av ACERs avslag da Sverige i 2022 søkte om å begrense eksporten av strøm», skriver organisasjonen i meldingen.