Hywind
Det er kommet sterke reaksjoner på at Olje- og energidepartement vil begrense innsyn i søknader om utbygging av havvind. Illustrasjonsfoto: Signal2Noise/Equinor

Kostnaden for tilknytning av en flytende AC-park uten transformering 50 kilometer fra land er ca. halvparten av kostnaden for en bunnfast HVDC-park 200 kilometer fra land, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Forskjellen kan utgjøre nesten 10 euro/MWh i LCOE, går det fram i rapporten om tilknytning til nye havvindområder til land som Statnett la fram i går.  LCOE (levelised cost of energy) betegner de totale kostnadene for et kraftverk, både investering og drift, delt på produksjonen gjennom kraftverkets levetid.

Statnetts rapport argumenterer for å spre havvinden på mange steder nær forbruket for å unngå å bygge unødvendig mye nett.

– Gunstig nær land

Da Amund Ljønes la fram rapporten torsdag, påpekte han at det er lange leveringstider for offshore-omformere som trengs for å bringe likestrømmen (HVDC) langt til havs til land.

– Kan du komme deg nærmere land, er det veldig gunstig. Hvis vi kan plassere den flytende havvinden i noen havområder som ligger litt nærmere land, kan det være det som utgjør en forskjell og at flytende havvind bygges. Vår anbefaling er derfor å se på noen områder som ligger litt nærmere land, sa han.

Kan gi raskere påfyll

Fagansvarlig for elektro i Norsk Havvind, Kjetil Andersen, var fornøyd med det han hørte. Norsk Havvind har nemlig foreslått å bygge et felt utenfor Larvik, i nærheten av den kraftkrevende industrien på Herøya.

– Det er riktig vei å gå er å tenke kortreist havvind med radielle AC-løsninger. Det gir oss muligheten til å få påfyll fortere enn å ha store clustere som er avhengig av HVDC-anlegg eller utveksling med andre land, sa Andersen.

Kan bli billigere enn bunnfast

I rapporten går det fram at Statnett antar at kostnadene for fornybar kraftproduksjon vil fortsette å falle mot 2040.

«Flytende havvind vil nok ligge en del høyere enn bunnfast frem mot 2030, men på sikt antar vi at LCOE for flytende havvind kan nærme seg og bunnfast. De billigste flytende kan også bli billigere enn de dyreste bunnfaste», skriver Statnett.

«Gitt en slik utvikling, kan kostnad for tilknytningsløsning være det som avgjør hvilken teknologi og hvilke havområder som er mest samfunnsøkonomisk rasjonell å bygge ut», heter det i rapporten.

Trenger tid til kvalifisering

Det er kun ved relativt korte avstander at det er aktuelt å knytte havvindturbinene til nettet på land med flere parallelle vekselstrømkabler (AC) uten transformatorstasjon.

For havvindparker hvor avstanden til nettilknytningspunkt er over ca. 100 km, er det ifølge Statnett naturlig å vurdere HVDC som alternativ til AC, siden de høye terminalkostnadene med HVDC vil balanseres av lavere kostnad for kabelsystem og lavere tap ettersom avstanden øker.

«Optimal avstand for overgang mellom AC og HVDC avhenger av mange faktorer og muligheter for bunnfaste eller flytende stasjoner er en signifikant faktor», skriver Statnett.

HVDC-stasjoner er ennå ikke kvalifisert for å bli plassert på en flytende plattform, på grunn av blant annet hvordan HVDC-teknologien blir påvirket av bevegelser. Statnett legger derfor til grunn at leverandørene vil trenge noe lengre tid på å kvalifisere løsninger for flytende HVDC-løsninger.