kvilldal
Kvilldal kraftstasjon. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Det er ikke forbudt å ta hensyn til høyprisbidraget når kraftprodusenter vurderer vannverdiene, men bud-dumping for å senke månedens gjennomsnittspris er ulovlig, understreker RME.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har i dag publisert en veileder for å klargjøre hva som kan være markedsmanipulasjon ved endring av budgivning som følge av det nylig innførte høyprisbidraget.

– Høyprisbidraget er ikke en nøytral skatt. Ettersom denne skatten bare slår inn når kraftprisen er høy, vil den bidra til at det blir mer lønnsomt å produsere på lavere priser. For forsyningssikkerheten er det uheldig. For samfunnet er det ønskelig at kraften disponeres over året basert på vannverdier som reflekterer forventet knapphet, sier direktør i RME, Tore Langset, i en melding.

Ulovlig bud-dumping

– Etter RMEs vurdering vil det likevel ikke være ulovlig å ta hensyn til høyprisbidraget når kraftprodusenter vurderer verdien av vannet frem i tid, sier han.

Høyprisbidraget beregnes ut fra gjennomsnittlig oppnådd inntekt per måned. Det vil derfor kunne være mulig for produsentene å påvirke skatten ved for eksempel å senke budene til svært lave nivåer for slik å bidra til at snittprisen i måneden blir lavere.

– En slik adferd vil etter vår vurdering være markedsmanipulasjon eller forsøk på markedsmanipulasjon. Det samme vil gjelde dersom budene settes svært høyt. Å korrigere skattejusterte vannverdier ved budgivningen for å påvirke pris eller eget salgsvolum, med det formål å optimere nettoinntekten innenfor beregningsperioden for høyprisbidraget, vil altså ikke være lovlig, sier Langset.

Skader markedets integritet

I et slikt tilfelle er ikke handelsordren eller transaksjonen motivert av aktørens vurdering av forventet markedspris og verdi av kraften, men av effekten handelsordren eller transaksjonen har på verdien av aktørens andre inngåtte avtaler og transaksjoner.

En handelsordre som prises med den hensikt å påvirke verdien av tidligere inngåtte transaksjoner, vil kunne sies å sikre prisen på et kunstig nivå, og vil derfor innebære markedsmanipulasjon etter NEM § 5-4, jf. § 5-1. Dette kan videre gi villedende signaler til markedet, og vil være skadelig for markedets integritet, skriver RME.