lysebotn.
Lysebotn 2 kraftverk. Illustrasjonsfoto: Kristofer Ryde, Lyse

Regjeringen foreslår å endre fra timespris til månedlig gjennomsnittspris. Energi Norge mener det heller bør brukes årssnitt, for å ikke påvirke vanndisponeringen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdatert med kommentar fra Energi Norge.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2023 å innføre et høyprisbidrag for å omfordele mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon. Kritikken har siden haglet, både fordi det kan bli ulønnsomt å bygge ut effektkraftverk, og fordi skatten kan føre til uheldig vridning av kraftproduksjonen.

Regjeringen endrer nå forslaget, for å «dempe noen mulige uheldige virkninger av høyprisbidraget, samtidig som det er lagt vekt på å opprettholde et høyt proveny».

Gjennomsnittspris

«Regjeringen foreslår å endre fra timespris til månedlig gjennomsnittspris. Endringen innebærer at inntektene fra kraftproduksjon skal beregnes over måneden istedenfor per time. Endringen kan gjennomføres i forskrift», skriver regjeringen i en pressemelding.

Arbeiderpartiet har tidligere signalisert at en slik endring kunne bli aktuell.

Regjeringen skriver også at det legges til grunn at høyprisbidraget skal avvikles senest innen utgangen av 2024, slik regjeringen også tidligere har varslet.

Får inn mindre penger

Departementet har laget nye provenyanslag basert på eksempler fra Norges vassdrags- og energidirektorat om mulig variasjon i pris og produksjon, samt presiseringene som er gjort etter at forslaget ble lagt frem.

«Det bokførte provenyet anslås nå på usikkert grunnlag til om lag 22,7 mrd. kroner i 2023, om lag 900 mill. kroner lavere enn anslaget i statsbudsjettet 6. oktober 2022. Det understrekes at kraftprisene trolig utgjør den største usikkerhetsfaktoren ved provenyanslaget», skriver regjeringen.

kroepelien
Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Ville hatt årssnitt

– Det er bra at regjeringen tar inn over seg hvor skadelig deres første skattepakke var, og med det gjør endringer. Men forslaget er fremdeles svært inngripende og uheldig innrettet, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, i en pressemelding.

Med endringen fra å regne innslagspunktet på høyprisbidraget fra timebasis til månedsbasis, vil forslaget ifølge Energi Norge i noe mindre grad hindre nye investeringer.

Det bør likevel heller regnes på årssnitt enn månedssnitt, da månedssnitt kan påvirke vanndisponeringen. Vi stiller oss fremdeles undrende til at regjeringen ønsker å skatte fornybar kraft hardere enn petroleum, og samtidig inndra flere titalls milliarder kroner fra kommune til stat, sier Kroepelien.