statnett
RME har avdekket flere avvik etter tilsynsbesøk hos Statnett i Nydalen i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Det ville være ensbetydende med prisregulering, og dermed skape usikkerhet for nye investeringer, sier Statnett-direktør.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har svart på EU-kommisjonens spørsmål om endringer i regelverket for det europeiske kraftmarkedet.

Som Energiteknikk har skrevet, advarte Norge, ved Olje- og energidepartementet, nylig om å gjøre store endringer i kraftmarkedet. Ikke overaskende er Statnett av samme mening.

Statnett har blant annet sendt egne svar og et posisjonsnotat sammen med de andre nordiske TSOene der de understreker den viktige funksjonen marginalprisingen har i kraftmarkedet.

Effektive prissignaler

– Effektive prissignaler blir fortsatt en forutsetning for et velfungerende marked. Markedet er viktig for å planlegge en sikker og effektiv drift av kraftsystemet fra dag til dag, og gir investeringssignaler for den langsiktige utviklingen av kraftbalansen. Vi ser på marginalprising som grunnmuren i et effektivt og velfungerende spotkraftmarked, sier direktør for markedsdesign og systemutnyttelse i Statnett, Martha Marie Øberg, i en melding.

– Selv om prisene til forbrukerne i dagens situasjon er svært høye, bør vi unngå at kompensasjonsordninger endrer prinsippene for prisfastsetting i markedet. Samtidig ser vi fordelen av sterkere lokaliseringssignaler som gir en mer effektiv utvikling av kraftsystemet, og anbefaler grundigere analyser av dette, sier hun.

Må være finansielle avtaler

På EU-kommisjonens spørsmål om hvordan ulike finansielle virkemidler kan støtte investeringer i ny produksjon, har Statnett gitt innspill på hvordan disse bør utformes uten at det får negative konsekvenser for driften og utviklingen av kraftsystemet.

Blant annet påpeker Statnett at såkalte Power Purchase Agreements (PPAer), der produsent og forbruker inngår en langsiktig kontrakt for leveranser av kraft fra planlagte kraftverk, må være finansielle for å unngå at disse direkte påvirker budgivingen i markedet.

Advarer om CfD

Såkalte differansekontrakter (Contracts for Difference/CfD) sikrer produsentene en viss pris, og kan være en god mekanisme for å sikre raskere investering i ny fornybar produksjon der usikkerheten er stor. Men Statnett mener ordningen må være frivillig og advarer mot å bruke den på eksisterende produksjon.

– Det ville være ensbetydende med prisregulering, og dermed skape usikkerhet for nye investeringer, sier Øberg.