En testoperatør tester anlegget før det settes i drift. Foto: Aker Solutions

Åmela kraftverk hadde så gammelt og ustabilt kontrollanlegg at Tussa ikke kunne melde kraften inn på Nord Pools markeder. Nå får de nytt.

Tussa Energi AS har lenge hatt utfordringer knyttet til driften og produksjonen fra Åmela kraftverk i Volda kommune. Det er den 45 år gamle turbinregulatoren fra NEBB/Kværner som har stått for problemene.

Kunne ikke melde inn

Lederen for kraftstasjons-avdelingen i Tussa, Svein Vassbotn, forteller til Energiteknikk at det er noen markeder de ikke har kunnet ha deltatt i på vanlig måte med produksjonen fra Åmela, slik de har ønsket.

– Det gjelder blant annet anmelding i spotmarkedet, intradagsmarkedet og regulerkraftmarkedet. Basert på prisprognoser, skulle vi kunne melde prisen time for time. Vi har i stedet lagt inn fastlaster eller stopp. Det har blant an-net gitt lite fleksibel effektregulering, sier Vassbotn.

Kompetanse og reservedeler

Stasjonsansvarlig Sindre Olav Kvangarsnes med gamle kontrollanlegget. Foto: Aker Solutions

Han peker også på at kontroll-systemet fra ASEA Per Kure ble så gammelt at det begynte å skorte på både reservedeler og kunnskap om systemet i selskapet og hos leverandører.

– Etter hvert som rekruttering og naturlige avganger har gjort ingeniørstaben vår litt yngre, har også den dyptgående innsikten i de eldste anleggene forvitret. Da ble det klart for oss at vi måtte investere i et nytt kontrollanlegg, sier Vassbotn.

Ferdig til sommeren

I månedskiftet januar/februar startet arbeidet med å skifte kontrollanlegget og nødvendig tilhørende utrustning, men magasinet i Storlidvatnet er nær nedre reguleringsgrense. Arbeidene skal være ferdig i begynnelsen av juni. Da kan Tussa begynne prøvedriften av det nye anlegget.

Tussa har skrevet kontrakt med Rainpower, nå Aker Solutions, om at de skal levere hele kontrollanlegget med tilhørende strømforsyning, og all lavspentfordeling inkludert stasjon- og magnetiserings-transformatorer. De gamle hovedkomponentene i kraft-verket er imidlertid beholdt.

Komplett leveranse

Innsjauing av nye stasjonstransformatorer. Foto: Aker Solutions

Fagansvarlig Håkon Edvardsen for Electrical design & Control systems i Aker Solutions’ avdeling Hymatek Controls, forteller til Energiteknikk at dette er et svært spennende og interessant prosjekt for dem.

– Dette er en komplett leveranse for oss, der vi får levere flere av produktene vi har utviklet under Hymatek-paraplyen: Kontrollanlegget Hymacon 20, turbinregulatoren Hydrotrol 20, magnetiseringssystemet Magnostat 20, i tillegg til oljetrykksanlegget GOPS.

Prediktivt vedlikehold

Han forteller at det nye kontrollanlegget er designet for å kunne levere mer data fra anlegget til operatørene, men også til personell som jobber med prediktivt vedlikehold og tilstandsanalyser.

– Vår nye plattform for større kontrollanlegg er bygd opp med en filosofi som skal tilrettelegge for enkel strømming av data uten at det går på akkord med kontrollanleggets viktige grunnfunksjoner. Det skilles på viktige data som tilhører selve kontrollanlegget og tilleggsinstrumentering som er tiltenkt prediktivt vedlikehold. Disse er i utgangspunktet ikke viktige for driftsoperatørene, men kan strømmes parallelt uten at det øker kontrollanleggets kompleksitet, sier Edvardsen.

Denne parallelle datastrømmen dirigeres til en utgang (gateway) som kan leses av for personell som jobber med vedlikehold og tilstandsanalyser. Den kan også gjøres tilgjengelig for en tredjepart som skal utvikle modeller eller liknende.

Hyppige oljeprøver

Edvardsen forteller at det nye anlegget er oppinstrumentert med nye sensorer og et komplett vibrasjonsvern å kunne hente ut mer verdifull data fra kraftverket.

For hovedtransformatoren, som skal bli stående, har vi implementert en oljeanalysator som tar oljeprøver flere ganger i døgnet. Vi leser av en del viktige parametere for å overvåke eventuelle utviklinger i transformatoren, og bruker det for den kontinuerlige tilstandsovervåkingen av en gammel trafo, sier Håkon Edvardsen.

Kontrolltavler til det nye kontrollanlegget. Foto: Aker Solutions

 

Åmela kraftverk

  • Byggherre: Tussa Energi AS AS
  • Sted: Volda kommune
  • Bevilgningsramme: 20 millioner kroner
  • Effekt/årlig middelproduksjon: 33 MW / 132 GWh
  • Apparat- og kontrollanlegg, transformator og magnetiseringsutrustning: Aker Solutions AS (tidl. Rainpower)
  • Elektroarbeider: Tussa Installasjon AS AS
  • Høyspentarbeider og utstyr: Eviny AS
  • Rehabilitering gulv: AcryliCon AS
  • Miljøsanering: Møre Miljøsanering AS

 

Elektriker som terminerer ny underfordeling. Foto: Aker Solutions