tokagjelet
Ved inntaket i enden av Longvoitnevatnet er det bygget en betongsterskel, og det er her robåten med de tre personene gikk utfor i den sterke strømmen og havnet ned i en foss med 15 meters fall øverst i Tokagjelselva. Bildet er tatt tidligere, på et tidspunkt da det var betydelig mindre vann i elva. Foto: Stein Arne Bakken

Tre personer døde da båten deres ble tatt av strømmen og havnet i en foss.

  • Øyvind Zambrano Lie

24. oktober 2021 forsøkte tre personer å krysse vannet liket ovenfor Tokagjelet på Kvamskogen i Vestland fylket i en liten båt, noe de hadde gjort flere ganger tidligere. Men vannføringen var så stor at båten ble tatt av strømmen. De tre falt 15-20 meter ned i en foss og mistet livet.

Politiet etterforsket saken, men la den bort uten å ha funnet tegn til noe straffbart.

De etterlatte krevde så saken gjenopptatt og nærmere undersøkt.

Like før ulykka startet Clemens Kraft utbygging av sitt nye kraftverk Tokagjelet. Nå bekrefter påtaleansvarlig Cathrine Melau i Vest politidistrikt at de har siktet kraftselskapet for mulig brudd på vannressursloven, melder NRK.

Politiet understreker at de ikke er direkte siktet for ulykken, men for arbeidet med kraftverket.

Siktelsen handler om sikringstiltak i forbindelse med utbyggingen. Politiet vil nå undersøke om selskapet gjorde en god nok jobb med å avdekke og lokalisere farer ved anlegget, og sikre disse eventuelle farene. Siktelsen ble tatt ut i desember, men har ikke vært kjent før nå.

NVE opprettet tilsyn etter ulykken og konkluderte med at det ikke var etablert tilstrekkelige sikringstiltak i utbyggingen av kraftverket.

Politiet arbeider nå blant annet med å avhøre nåværende og tidligere ansatte, skriver NRK.

Direktør i Clemens kraft, Knud Nørve, sier til NRK at de er kjent med siktelsen og at de tar det til etterretning, men han ønsker ikke å kommentere saken så lenge den er under etterforskning.