siso avtale sks nte
Ekstraordinær generalforsamling i SKS torsdag 16. mars. I forgrunn Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi AS. Foto: SKS

SKS overtar NTE sin eierandel i Siso Energi AS, samtidig som NTE går inn som ny medeier i SKS.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ble klart under en ekstraordinær generalforsamling i SKS i dag. Planene for overtagelsen ble offentliggjort i fjor høst.

– SKS er fornøyde med at eierne, på begge sider, har vært positive og bidratt konstruktivt gjennom prosessen. Med NTE inn på eiersiden skal vi sammen med øvrige eiere satse på felles verdiskapning og videre utvikling av fornybar energi i Nord-Norge, sier konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS), Liina Veerme i en melding.

Siso Energi AS driver kraftverkene Siso og Lakshola i Sørfold kommune i Nordland, med en samlet årsproduksjon på ca. 1,1 TWh.

– Vi kan om få år oppleve kraftunderskudd og da må vi sammen styrke satsingen på fornybar energi i Nord-Norge. Økt produksjon er helt avgjørende for utviklingen i landsdelen. NTE ønsker å bidra både til vekst og utvikling for SKS og grønn omstilling for regionen sier konsernssjef Christian Stav i NTE i meldingen.

Bytter mot aksjer

Avtalen formaliseres ved at NTE overdrar sin eierandel i Siso Energi (50 %) til SKS i bytte mot aksjer i kraftkonsernet, med hovedkontor på Fauske. NTE blir dermed nest største eier av SKS med 22 % eierandel.

– Vi er glade for SKS kommer inn på eiersiden i Siso Energi, både med hensyn til selskapets kraftportefølje, men også og med hensyn til kompetanse og øvrige ressurser. Sammen med Østfold Energi AS, som eier den andre halvdelen av Siso, ønsker vi å bidra til synergier og utvikling av selskapet. Allerede i slutten av denne måneden overtas styring og overvåking av selskapets to kraftverk, Siso og Lakshola, av driftssentralen på Fauske, sier Veerme.

Får snau milliard i emisjon

I tillegg til NTE deltar eierselskapene Jämtkraft AB og Nordlandskraft AS i en emisjon tilhørende transaksjonen. Som et resultat får SKS i underkant av 1 milliard kroner i frisk kapital. I sammenheng med transaksjonen er det utarbeidet en ny aksjonæravtale som både skal styrke SKS sin eierkonstellasjon, samt utvikle selskapet til en mer fremtidsrettet energiprodusent.

– Kapitalforhøyelsen gir oss handlingsrom for realisering av fremtidsrettet energiproduksjon. Samtidig vil økt krafttilgang bidra til å sikre fremtidig grønn industrivekst, positive ringvirkninger og lokale arbeidsplasser i området, sier Veerme.