nho
De to NHO-bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Fornybar Norge går sammen om et felles, tallfestet havvindmål. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Fornybar Norge og Norsk Industri foreslår at Norge setter et mål om 8,5 GW havvind i 2030.

  • Øyvind Zambrano Lie

Dette kan gi oss 39 TWh i årsproduksjon, og dekke det forventede fremtidige kraftbehovet, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

«Målet er ambisiøst, men realistisk og nødvendig», heter det videre i meldingen.

– Vi trenger mye kraft raskt, nærmere bestemt 40-50 nye TWh i 2030. Vi styrer mot et mulig kraftunderskudd allerede i 2026. Derfor må vi øke ambisjonene og tempo i havvind, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Sterk i troen

Hun kritiserte mandag regjeringen for å ikke sette tallfestede havvindmål, men fikk da svar på tiltale fra statssekretær Andreas Bjelland Eriksen. Han hevdet at andre land, som Storbritannia, bare satte kjempehøye mål, i Storbritannias tilfelle 50 GW, men at «veldig mye av den kraften ikke bygges ut».

Det later ikke til å ha rokket Hagas tro på tallfestede mål.

– Et havvindmål vil gi oss konkret innhold, tempo og forpliktelse, og legge grunnlag for en industriell satsing på havvind. Dette vil sette Norge på kartet i den europeiske konkurransen, sier Haga nå, ifølge pressemeldingen.

Nye 4,5 GW

Målet skal kunne nås ved å realisere prosjekter som er underveis, i tillegg til rask utlysning av nye 4,5 GW innenfor allerede åpnede arealer. Det mest nærliggende er å åpne for mer havvind i Sørlige Nordsjø II, som er et avklart havvindareal med lavt konfliktnivå.

Om målet nås, vil Norge ifølge Haga få nok kraft til å nå klimamål og til ny grønn industri, det vil bli industriell skala på norsk havvindsatsing, og det bidrar til å holde strømprisene nede.