Flyfoto over området rundt Møysalen nasjonalpark, med inntak og kraftverk angitt. Fot/ill: Vesterålskraft

Vesterålskraft Produksjon har fått klarsignal fra eierne til å bygge et nytt småkraftverk.

Tverrelva kraftverk vi få en effekt på 3,2 MW og vil kunne produsere 8,9 GWh årlig. Utbyggingen er stipulert til å koste 61 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 6,81 kr/kWh i utbyggingskostnad.

Daglig leder Karl Albrektsen i Vesterålskraft Produksjon AS vedgår at det er en «frisk» utbyggingspris, men er overbevist om at kraftverket vil bli lønnsomt etter få år.

– Statnetts prognoser tilsier et kraftunderskudd i Nordland allerede i 2027. Da trenger vi mer kraft. Og etterspørselen øker også i vårt område, sier Albrektsen til Energiteknikk.

Det er gått ni år siden selskapet fikk konsesjon for utbyggingen. Albrektsen opplyser om at det er den relativt høye utbyggingsprisen som er årsaken til at prosjektet har ligget i bero til nå, og at det er utsiktene til høyere kraftpriser i årene framover som er bakgrunnen for at de nå har tatt planene opp av skuffen igjen.

Ferdig i 2024

Planlagt anleggsstart er mai 2023, og etter planen vil anlegget bli tilkoblet nett innen utgangen av 2024, skriver selskapet i en pressemelding.

Inntaket vil ligge ved Tverrelvvatnet i Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark fylke, mens vannet vil etter et fall på 305 høydemeter produsere elektrisk kraft i kraftstasjonen ved Langvatnet i Sortland kommune i Nordland fylke.

Jevnt og mykt

Nedbørfeltet på 5,9 kvadratkilometer drenerer fjellområdene nord for Møysalen nasjonalpark. Ifølge konsesjonen, skal kraftverket «kjøres jevnt med myke overganger». Ved planlagt stans skal kraftverket gradvis kjøres ned til minste driftsvannføring før det stanser.

Det skal installeres en omløpsventil i kraftverket med kapasitet på 600 l/s eller 50 prosent av maksimal slukeevne om denne senere økes.

NVE skriver i bakgrunnen for vedtaket at «Med slipp av en sesongbasert minstevannføring forbi inntaket hele året, installasjon av peltonturbin og omløpsventil, og ingen regulering av Nedre Tverrelvvatn om sommeren, mener NVE at bygging av Tverrelva kraftverk (…) vil være et miljømessig akseptabelt inngrep. En minstevannføring vil også bidra noe til å avbøte de negative konsekvensene av fraføring av vann for friluftslivet, sammen med bygging av en integrert sti på sperredamtoppen. Det tekniske inngrepet minimeres ved at det er planlagt tunnel i øvre deler, og at det ikke er planlagt vei til inntaket.»

Ti år gammel tillatelse

Vesterålskraft søkte allerede i 2008 NVE om konsesjon for å bygge ut, og fikk for nesten ti år siden, 13. mai 2013, konsesjon for utbyggingen. Tillatelsen ble påklaget, og endelig tillatelse ble gitt i 2014. Prosjektet har ligget i bero inntil konsernstyret i dag ga klarsignal til å sette i gang med prosjektet.

Kraftverket ved Tverrelva blir det femte kraftverket til Vesterålskraft siden første kraftverk ble satt i drift i 1941 i Vangpollen. Sammen med Strielva, Djupfjord 1 og Djupfjord 2 vil Vesterålskraft Produksjon kunne levere inntil 60 GWh/år, noe som tilsvarer normalforbruket til nærmere 3000 husstander i Vesterålen, skriver selskapet i en pressemelding.