langevatn
Den nye dammen i Langevatn i Skjerkavassdraget . Foto: Agder Energi Vannkraft AS

Gjør om NVEs vedtak, og øker sannsynligheten for at Øygard kraftverk (112 GWh) kan bygges.

  • Øyvind Zambrano Lie

3. februar 2017 fikk Agder Energi Vannkraft (AEVK) tillatelse til opprustning og utvidelse av Skjerka-anlegget. Det ble kalt Åseralprosjektene og består av tre delprosjekter. Første delprosjekt, nytt aggregat i Skjerka kraftverk, ble satt i drift i 2019. Andre delprosjekt, ny dam og økt regulering av Langevatn sammen med ny nordre...
Artikkelen er 753 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.