solceller
Illustrasjonsfoto: Zovenfra

For å unngå urasjonelle nettinvesteringer vurderer RME både struping av solkraft-produksjon og begrensning av retten til innmating.

  • Øyvind Zambrano Lie

RME har i en tid vært oppmerksomme på at innmating av kraft fra solcelleanlegg i lavspent distribusjonsnett i noen tilfeller kan føre til høy spenning som bryter med kravene i leveringskvalitetsforskriften, noe også Energiteknikk har omtalt. Konsulentselskapet PQA utførte på vegne av RME en analyse som viste at det først...
Artikkelen er 1333 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.