christian rynning-tønnesen
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Statkraft

– En tredjedel av Norge er berørt av mulige beiterettigheter, så det er et veldig viktig prinsipielt spørsmål.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft bygget ut vindparkene på Fosen og er majoritetseier i Storheia, det ene kraftverket som omfattes av konflikten med reineierne.

Torsdag beklaget olje- og energiminister Terje Aasland på vegne av regjeringen at vindparkene på Fosen hadde fått konsesjon, og medgikk at det var brudd på reineiernes menneskerettigheter.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sier i et intervju med VG at det er Statkraft som utbygger som må bøte på skadene slik at reindrifta kan fortsette på en god måte.

– Vi kan stoppe vindmøllene i perioder. Vi kan la være å brøyte veiene, slik at vi ikke hindrer reinens ferdsel. Vi kan tilby alternative beiteområder.

– Frykter du et politisk vedtak om å rive vindparkene på Fosen?

– Jeg synes jo det ville vært veldig uheldig. Men det er ikke frykt, det er mer bekymring for at nye prosjekter stanser opp og blir veldig vanskelige, sier Statkraft-sjefen til VG.

Han påpeker at en tredel av Norge er berørt av mulige beiterettigheter, og at det derfor er et veldig viktig prinsipielt spørsmål.