mast
Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Hvis Statnett får trekke tilbake kapasitet, risikerer underliggende nettselskaper å havne i en misligholdssituasjon overfor kundene, som kan gi grunnlag for erstatningskrav og regresskrav overfor Statnett, advarer Elvia.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
I oktober i fjor ba Statnett Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE om en tolkningsuttalelse om spørsmålet om markedsadgang og kapasitetsutnyttelse i transmisjonsnettet. Bakgrunnen er en uenighet med de underliggende nettselskapene om Statnetts planlagte revisjon av dagens nettavtale for transmisjonsnettet. Statnett ønsker å fastsette kapasitetsgrenser i tilknytningspunkt mot transmisjonsnettet, samt...
Artikkelen er 921 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.