kuhn
PhD-stipendiat Wolf Ludwig Kuhn viser her transduseren som sender ultralyd ned i vannet som strømmer i den nær tjue meter lange forsøksrenna på Vannkraftlaboratoriet. (oto: Stein Arne Bakken

Bruk av ultralyd kan fjerne luft fra overmettet vann i utløpet av kraftverk, og hindre at fisk i vassdraget dør av gassovermetting.

  • Stein Arne Bakken

Det er gjort vellykkede forsøk i Vannkraftlaboratoriet ved NTNU i Trondheim. De   oppløftende resultatene fra forskningen vil senere bli fulgt opp gjennom storskala feltforsøk blant annet i Brokke kraftverk i Otra, der gassovermetting er et problem. Stipendiat Wolf Ludwig Kuhn avslutter sin doktorgrad etter sommeren. Men alt nå kan det...
Artikkelen er 533 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.