aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

Det kan bli slutt på at førstemann til mølla-prinsippet ved nett-tildeling.

  • Øyvind Zambrano Lie

VG skrev onsdag at Nammo må utvide sin ammunisjonsfabrikk på Raufoss som følge av Ukraina-krigen, men at TikToks datasenter i Hamar på 150 MW kan gjøre at det ikke får tildelt nettkapasitet.

I et intervju med Montel sier energiministeren at situasjonen er veldig uheldig. På spørsmål om han vil gå inn og overstyre i denne saken for å sikre Nammo strøm, svarer energiminister Terje Aasland (Ap) dette:

– I dag har vi et regelverk og et lovverk som er veldig tydelig. Alle har rett på nettilknytning, og netteier skal uten opphold begynne å planlegge for økt kapasitet i nettet. Dette viderefører vi, men modenhetskriteriene, altså evnen til å investere og den ytterligere prioriteringen, blir veldig viktig.

Energiministeren varsler en handlingsplan hvor konsesjonsprosessen for nettilknytning skal være i tråd med det Strømnettutvalget har foreslått, og hvor det også skal stilles krav via modenhetskriterier, og at det i tillegg vil komme en prioritetsvurdering på nettilknytning.

– Skal dere da bestemme hvem som får tilgang til strøm?

– Ikke hvem som skal få, men det blir en rangering, sier Aasland til Montel.