Kunde på en ladestasjon fra Mer. Foto: Mer

Statkraft vurderer å hente inn flere eiere i ladeselskapet Mer.

– Å invitere inn flere aksjonærer i Mer vil gjøre det mulig for selskapet å forsere veksten i antall ladestasjoner i Nord-Europa, og ta en større plass i det globale skiftet mot utslippsfri transport, uttaler konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft i en pressemelding i dag.

Statkraft eier i dag 100 prosent av ladeselskapet Mer Norway AS. Selskapet ble etablert under navnet Grønn Kontakt i 2009, og skiftet navn til Mer i 2020.

Statkraft  vil fortsette å være en aktiv og dedikert majoritetseier i Mer, og har engasjert Carnegie og Skandinaviska Enskilda Banken som finansielle rådgivere.

Vurderer eierstrukturen

Jürgen Tzschoppe understreker at de vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere hva som er den beste eierstrukturen for Mer framover.

– Det å ta en ledende rolle i elbillading, er et godt eksempel på hvordan vi i Statkraft følger vår strategi om å utvikle og dyrke frem ny grønn energiteknologi gjennom partnerskap, uttalert han i pressemeldingen.

Fem land

Selskapet Mer har vokst fra sitt utgangspunkt i Norge, der det fikk erfaring som en pionér i Europas lademarked for elbiler. De har økt sin tilstedeværelse på tvers av Nord-Europa gjennom en rekke oppkjøp og utrulling av ladestasjoner det seneste tiåret, og har i dag virksomhet i fem europeiske land: Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Østerrike.

Mer tilbyr både et omfattende ladenettverk, men også smartlading for kunder som kommersielle bilflåter, borettslag og bedrifter, noe som gir selskapet en attraktiv posisjon for videre vekst i andre land og forretningsmodeller etter hvert som veksten i lademarkedet akselererer.

Annenhver bil i 2030

Statkraft skriver i pressemeldingen at elektriske mobilitetsløsninger er avgjørende i klimakampen. Administrerende direktør Kristoffer Thoner i Mer viser til at det å erstatte fossile energikilder med el-kjøretøy er en viktig del av arbeidet med å kutte de globale CO2-utslippene, og er tydelig forankret i Europas grønne giv («Green Deal») og EUs klimapakke Klar for 55 («Fit for 55»).

– Kraftfulle megatrender driver overgangen til elektriske kjøretøyer over hele kloden, og innen 2030 ventes nesten annenhver ny personbil å være elektrisk. Deretter går det raskt mot 100 prosent, uttaler Thoner.

Lett og tilgjengelig

Han legger til at selskapets mål er å gjøre skiftet til bærekraftig elektrisk mobilitet lett og tilgjengelig for alle gjennom sømløse ladeopplevelser og innovative løsninger som kundene setter pris på.

– Med flere enn 35.000 ladepunkter, har Mer et sterkt fotfeste i de mest attraktive markedene i Europa. I 2021 leverte vi flere enn 316 millioner elektriske kjørekilometer. Med vår pionér-erfaring, vår unike bærekraftsmodell og raskt voksende ladenettverk, er Mer posisjonert til å spille en ledende rolle i den europeiske transportrevolusjonen, uttaler Thoner i pressemeldingen.