yggdrasil
Investeringene for Yggdrasil-utbyggingen i Nordsjøen er anslått til 115 milliarder kroner og forventede utvinnbare ressurser er på 650 millioner fat oljeekvivalenter. Foto: Aker BP

Aker BP får ta ut opptil 150 MW fra Samnanger.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fredag fremmet Olje- og energidepartementet Stortingsproposisjonen for utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall.

Yggdrasil, tidligere har omtalt som NOAKA, er en samordnet utbygging av feltene Hugin, Fulla og Munin i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer utenfor kysten av Vestland fylke.

Les også: Ny rekord for HVAC

Feltene vil bli drevet med kraft fra land, og kraftløsningen tilknyttes nettet i Samnanger. Planlagt oppstart er 2027. Departementet har gitt konsesjon etter energiloven.

«Rettighetshaverne har etter søknad fått konsesjon etter energiloven for et nettanlegg som gir kapasitet for et kraftuttak på 150 MW, og vil tilsvare et kraftbehov på 0,9 TWh per år. Dette er vurdert å være tilstrekkelig til å dekke identifiserte og fremtidig kraftbehov i hele Yggdrasil-området. Kraftbehovet er anslått til om lag 120 MW de første årene i produksjon og er beregnet å avta til om lag 100 MW etter hvert som produksjonen fra feltene avtar», heter det i regjeringens proposisjon.

Aker BP, Equinor Energy AS og LOTOS Exploration & Production Norge AS er rettighetshavere.