NOAKA-feltet vest for Bergen får verdens lengste vekselstrømsforbindelse under vann. Ill: Aker BP

Aker BP vil ha vekselstrøm til NOAKA-feltet vest for Bergen. Det blir verdens lengste HVAC-forbindelse til havs.

[abform_energi]
Tidligere har leverandørene av teknologi til høyspent undervannsforbindelser holdt på at 200 km er en omtrentlig grense for hvor langt vekselstrømsforbindelser kan være hensiktsmessig for overføring av store mengder elektrisk energi. Da begynner tapene i kablene å bli så høye at likestrømsforbindelser er mer hensiktsmessige. Dytter grensen Denne grensen dytter...
Artikkelen er 587 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.