mast
Illustrasjonsfoto: NVE

RME har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er fordi flaskehalsinntektene som ble utbetalt for første kvartal også dekker de høye kraftprisene i andre kvartal, skriver Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i en melding.

Formålet med omfordelingen av flaskehalsinntekter fra Statnett til regionale og lokale nettselskaper er å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser.

Hvert kvartal skal Statnett rapportere hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig til utbetaling, og RME skal beregne hvordan de skal fordeles underliggende selskaper. De fordeles etter selskapenes beregnede nettapskostnader, men ordningen skal ikke dekke kraftpriser under 35 øre/kWh.

Statnett har rapportert at 800 millioner kroner er tilgjengelig til ordningen for andre kvartal i år. RME har beregnet at flaskehalsinntektene som ble utbetalt for første kvartal, dekker tapskostnadene over 35 øre/kWh for andre kvartal også.

For første kvartal vedtok RME at Statnett skulle betale til sammen 2,3 milliarder kroner til underliggende nettselskaper i alle prisområder. Beregningene var basert på terminpriser for første kvartal. Disse lå en del høyere enn det de faktiske prisene ble, og derfor dekker flaskehalsinntektene for første kvartal også de høye nettapskostnadene i andre kvartal.

Les også: NO3-nettselskapene får flaskehalsinntekter fra Statnett likevel