gjersvold
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Det er urimelig å betale skatt på markedspriser selv om produksjonen er forhåndsolgt til lavere priser, mener TrønderEnergi.

  • Øyvind Zambrano Lie

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat på 1,247 milliarder kroner etter skatt i 2022. Morselskapet, TrønderEnergi AS, oppnådde et resultat på 6,372 milliarder kroner etter skatt. Resultatet for morselskapet er det beste i TrønderEnergis historie. Resultatene er preget av engangseffekter fra urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter, og regnskapsmessige gevinster i forbindelse med etableringen...
Artikkelen er 427 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.